DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MNIE

Joanna Paszkowska-Rogacz - psycholog, psychoterapeutka

„Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą”... to słowa Miltona Erickson'a psychiatry, psychoterapeuty, twórcy nurtu terapii, w którym pracuję. Nastawienie na szybką redukcje doświadczanego cierpienia, opracowywanie strategii terapii dopasowanej do potrzeb klienta oraz przekonanie o istnieniu w każdym człowieku zasobów, które mogą mu pomóc żyć szczęśliwie, to jedne z założeń, którymi się kieruje.

Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii, ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna, na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam roczny kurs Arteterapi, studia podyplomowe z interwencji kryzysowej oraz liczne kursy poszerzające kompetencje zawodowe. Obecnie jestem w trakcie szkolenia certyfikacyjnego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Pomagam m.in. osobom doświadczającym trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji, odczuwającym brak zadowolenia z życia, cierpiących z powodu doświadczeń traumatycznych, doświadczających nadmiernego lęku, smutku czy złości, pomagając im zrozumieć siebie, swoje reakcje i wprowadzać zmiany takie jakich potrzebują. Podstawą moich działań są zasady etyczne zawodu psychologa i psychoterapeuty oraz nawiązanie relacji z klientem opartej o szacunek, akceptacje i budowanie poczucia bezpieczeństwa.

Moja praca jest stale superwizowana przez certyfikowanego superwizora w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

//gabinet-lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/42585803_1459545824177688_8433388497259200512_n.jpg

Kursy i szkolenia dodatkowe

Szkolenie pt. "Wszystkie drogi prowadzą do... - komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary w psychoterapii"

Polski Instytut Ericksonowski

Warsztat przedkonferencyjny pt. "Techniki zwiększające skuteczność terapii"

Dr Jeffrey Zeig

Podyplomowy Kurs Arteterapii

Polski Instytut Ericksonowski

Warsztat "Dialog Motywujący w pracy z dziećmi"

XXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warsztat "Praca z przedmiotem jako narzędzie trenerskie"

XXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Terapia Behawioralna Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu

"Podejście mediacyjne - towarzyszenie rodzinom w trudnościach"

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji 

Polski Instytut Ericksonowski

Psychoterapia depresji

Polski Instytut Ericksonowski

Psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach

Polski Instytut Ericksonowski

Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych

Polski Instytut Ericksonowski

Studia Podyplomowe z Interwencji Kryzysowej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe "Autyzm a seksualność"

Hipnoza kliniczna w psychoterapii, pomocy psychologicznej i medycynie

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej

Hipnoza Ericksonowska cz. I

Polski Instytut Ericksonowski

Konferencja i warsztaty "Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii"

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii

Prosto w oczy - psychoterapia zaburzeń lękowych

Polski Instytut Ericksonowski

Psychoterapia pacjentów z natręctwami

Polski Instytut Ericksonowski

Kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała 

Polski Instytut Ericksonowski

Metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami

Polski Instytut Ericksonowski

Praca z rodziną, w której wystąpiła próba samobójcza

Polski Instytut Ericksonowski

"Spożytkowanie zjawisk transowych” - Hipnoza Ericksonowska, część II

Polski Instytut Ericksonowski

UMÓW WIZYTĘ ONLINE

czwartki: ul. Siewna 15/101

Loading...

Menu główne